DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ INTERNÍCH A CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Primář:   MUDr. Aleš Kuča   (581 679 230)

Vrchní sestra - stanice A:   Martina Novosadová   (581 679 268)

Vrchní sestra - stanice D:   Alena Nevimová   (581 679 222)

 

 

Doléčovací oddělení interních a chirurgických oborů (Centrum následné a paliativní péče (Centrum NPP) je součástí naší nemocnice od roku 1991, dříve jako LDN . Je umístěno v hlavní budově nemocnice a disponuje třemi lůžkovými stanicemi s celkovou kapacitou 90 lůžek. Toto oddělení pečuje o pacienty po operacích, po úrazech, náhlých mozkových příhodách a po akutních srdečních a plícních onemocněních. Probíhá zde rehabilitace a rekonvalescence těchto pacientů. Součástí činnosti oddělení je i paliativní léčba pacientů v terminálním stádiu chronických chorob a zhoubných nádorových onemocnění a péče o dlouhodobě nemocné.

Oddělení má k dispozici potřebné technické zázemí (RTG, EKG, UZV, CT, laboratorní provozy), je kompletně vybaveno antidekubitálními prostředky a k dispozici jsou i nadstandardní jednolůžkové pokoje. Vysoké fyzické a psychické nároky na zdravotní personál jsou specifikou tohoto oddělení.

Odbornou péči o pacienty zajišťují lékaři a sestry specializováné v oboru gerontologie a geriatrie, paliativní medicíny a medicíny dlouhodobé péče, interny, neurologie, chirurgie a rehabilitace. Oddělení je akreditováno ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání v oboru gerontologie a geriatrie.

V rámci tohoto pracoviště funguje geriatrická ambulance a ambulance paliativní péče.

Ročně je na oddělení hospitalizováno průměrně asi 1000 pacientů.