Ordinační hodiny / absence lékařů

 

⇒ ORDINAČNÍ HODINY 2016

 

Absence lékařů:

Název ordinace: ORL AMBULANCE
Jméno lékaře: MUDr. Viktor Jelínek
Důvod absence: PŘERUŠENÍ PROVOZU viz. příloha
Doba absence: 18.10.2017
Následné zahájení provozu: 19.10.2017
Zástup: MUDr. J. Jablonský - ORL ambulance Hranice 
  ORL amb. Nový Jičín, Přerov, FN Olomouc

   

Název ordinace: AMBULANCE REHABILITACE Hranice
Jméno lékaře: prim. MUDr. Ivana Skulinová
Důvod absence: KONGRES / DOVOLENÁ
Doba absence: 19.-20.10.2017  /   26.10.- 30.10.2017
Následné zahájení provozu: 31.10.2017
Zástup: -

 

Název ordinace: OČNÍ AMBULANCE
Jméno lékaře: MUDr. Mário Petrik
Důvod absence:  DOVOLENÁ
Doba absence:  25.10.-27.10.2017
Následné zahájení provozu: 30.10.2017
Zástup: akutní případy ošetří MUDr. Marečková - Hranice
nebo oční odd. nemocnice v Přerově, FN Olomouc