Ordinační hodiny / absence lékařů

 

⇒ ORDINAČNÍ HODINY 2017

 

Absence lékařů:

Název ordinace: UROLOGICKÁ AMBULANCE
Jméno lékaře: MUDr. Zbyněk Zajíc
Důvod absence: DOVOLENÁ
Doba absence: 3. - 7. 7. 2017
Následné zahájení provozu: 10.7.2017
Zástup: Akutní stavy ošetří chir. ambulance v Hranicích a 
  urologické oddělení nemocnice v Přerově.

 
Název ordinace: ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
Jméno lékaře: MUDr. Josef Bělík
Důvod absence: DOVOLENÁ
Doba absence: 3. - 7.7.2017
Následné zahájení provozu: 10.7.2017
Zástup: chirurgická ambulance Nemocnice Hranice a.s.

 

Absence odborného lékaře
   
Název ordinace: AMBULANCE REHABILITACE LIPNÍK n/B
Jméno lékaře: MUDr. Anna Horová
Důvod absence: DOVOLENÁ
Doba absence: 11.7. - 20.7.2017
Následné zahájení provozu: 25.7.2017
Zástup:  

 

Absence odborného lékaře
   
Název ordinace: ALERGOLOGICKÁ AMBULANCE
Jméno lékaře: MUDr. Hana Schovánková
Důvod absence: DOVOLENÁ
Doba absence: 3.7. - 7.7.2017
Následné zahájení provozu: 10.7.2017
Zástup: 3.a 4.7. plicní ambulance - MUDr. Boháč
  5.-7.7. akutní příjem

 

Název ordinace: OČNÍ AMBULANCE
Jméno lékaře: MUDr. Mário Petrik
Důvod absence:  DOVOLENÁ
Doba absence:  1.7.-10.7.2017
Následné zahájení provozu: úterý 11.7.2017
Zástup: akutní případy ošetří MUDr. Marečková - Hranice
nebo oční odd. nemocnice v Přerově, FN Olomouc 

 

Název ordinace: Plastická chirurgie
Jméno lékaře: prim. Ploc, MUDr. Skeřilová
Důvod absence: DOVOLENÁ
Doba absence: 23.6. a 30.6. - 9.7.2017 (prim. Ploc)
Doba absence: 3.7. - 9.7.2017 (MUDr. Skeřilová)
Zástup: -

 

Název ordinace: NEUROLOGICKÁ AMBULANCE 
Jméno lékaře: MUDr. Miroslava Jelínková
Důvod absence: DOVOLENÁ
Doba absence: 30.6.2017  a 3.7.-14.7.2017
Následné zahájení provozu: 17.7.2017
Zástup: -

 

 
   
Název ordinace: HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE
Jméno lékaře: prim. MUDr. Kateřina Vinklárková
Důvod absence: NEORDINUJE
Doba absence: 7.7., 24.7., 26.7., 7.8., 9.8.
 
Název ordinace: DÁRCI KRVE
Jméno lékaře: prim. MUDr. Kateřina Vinklárková
Důvod absence: ZRUŠENY ODBĚRY
Doba absence: 10.7., 12.7., 24.7., 26.7., 7.8., 9.8., 14.8., 16.8.