Data o kvalitě poskytované zdravotní péče v Nemocnici Hranice a.s. ( 2.1.2015 )

Pro účely veřejné kontroly dáváme k dispozici indikátory kvality poskytované zdravotní péče, které v rámci procesu trvalého zvyšování kvality v nemocnici sledujeme, vyhodnocujeme a proto můžeme přijímat opatření k odstaňování nedostatků.

Všechny výsledky sledovaných indikátorů kvality vypovídají o vysoké kvalitě a úrovni poskytované zdravotní péče a žádný číselný údaj nepřekračuje národní i mezinárodní srovnávací statistiky.


Přílohy:
casne_rehospitalizace__do_30_dnu____2013.pdf (48 KB)
casne_rehospitalizace__do_30_dnu____vyvoj_2008___2013.pdf (34 KB)
casne_reoperace__do_30_dnu____2013.pdf (49 KB)
casne_reoperace__do_30_dnu____vyvoj_2008___2013.pdf(35 KB)
Komplikace_po_podani_leciv___2013.pdf (48 KB)
Komplikace_po_podani_leciv___vyvoj_2008___2013.pdf (46KB)
Metodika_sledovani_a_hodnoceni_indikatoru_kvality_poskytovane_zdravotni_pece.pdf (51 KB)
Nozokomialni_nakazy___2013.pdf (74 KB)
Nozokomialni_nakazy___vyvoj_2008___2013.pdf (30 KB)
Pooperacni_komplikace___2013.pdf (49 KB)
Pooperacni_komplikace___vyvoj_2008___2013.pdf (42 KB)